Bizit.hr: Hrvatski Telekom

Klijent: Hrvatski Telekom

Godina: 2015., 2016., 2017 i 2018.

Produkacija sadržaja: Bijela rukavica I WGD

Usluge: Dizajn bloga, izrada bloga, izrada cijelokupnog sadržaja

Projekt koji je započeo 2014. godine Hrvatski Telekom koristi za plasman sadržaja o modernom poslovanju usmjeren na pomoć i edukaciju malih i srednjih poduzetnika. Danas s oko 400 članaka, nekoliko e-brošura, infografika i uskoro video sadržajem predstavlja pravi “vodič za modernije poslovanje”.

Pogledajte druge projekte