AGENCIJA

Bijela rukavica

Alati koji nam pomažu da brendovi postignu status koji bi željeli imati

Sadržajni Marketing

Članci

Blogovi

Video uradci

Infografike

E-knjige

Whitepapers

Editorial content

Digitalne kampanje

Zakup oglasnog prostora

AdWords kampanje

Facebook oglašavanje

YouTube oglašavanje

Instagram oglasi

Oglašavanje na portalima

Video produkcija

Izrada videa svih formata

Snimanje videa

Montaža

Obrada videa

Snimanje tona

Animacija

TV Spotovi

YouTube i online oglasi

Medijsko planiranje i zakup

Zakup oglasnog prostora

Medijsko planiranje i optimizacija

Strategija

TV, Radio, Digital, Print…

Društvene mreže

Sadržajna strategija

Community menadžment

CRM

Facebook

Instagram

YouTube

Dizajn i branding

– Izrada logotipa
– Izrada brandbooka
– Vizualna standardizacija
– Letci, brošure, katalozi…
– Izrada plakata