HIT SEMINAR KOJI JE POHAĐALO 500+ PROFESIONALACA

Nova pravila prodaje, promocije i pregovaranja

Ovaj jednodnevni program realizira se kao seminar i trening a namijenjen je srednjim i većim tvrtkama s odjelima marketinga, prodaje i za odnos s kupcima. 

Naučit ćete:

 • Kako postaviti brend koji će se prodavati novim kanalima
 • Kako pregovarati bolje uvjete i bolje cijene
 • Kako prodavati više

Vlastiti edukativni programi 

Kao learning agencija provodimo i organiziramo edukativne programe. Primarno teme marketinga, prodaje i pregovaranja.

Jednodnevni i dvodnevni treninzi-seminari

 • Seminari namijenjeni za grupe od 30 do 60 polaznika
 • Jednodnevni program pokriva teme prodaje, marketinga i pregovaranja
 • Prenosimo odmah primjenjiva znanja i vještine
 • Namijenjeni za različite razine stručnosti i iskustva profesionalaca u prodaji, marketinga i odnosa s kupcima.

Kustomizirani programi za srednje i velike tvrtke

 • Programi namijenjeni za grupe od 3 do 20 polaznika
 • Uključen proces evaluacije i prilagodbe s obzirom na situacije i praksu u kojoj se tvrtka nalazi
 • Prenosi odmah primjenjiva znanja i vještine
 • Programi su orijentirani na praktičnu primjenu znanja i vještina
 • Namijenjeni su za različite razine iskustva profesionalaca u prodaji, marketingu i u odnosu s kupcima

Individualni online programi

 • Seminari namijenjeni za individualno pohađanje
 • Program sadrži teme osobnog brendinga, prodajnih vještina i pregovaranja
 • Program se odvija online
 • Sljedeći serijal prijava započinje u lipnju 2023.

Konferencije

 • Prilagodba tema o suvremenoj prodaji, marketingu, brendingu i pregovaranju na trajanje od 30 do 60 min za potrebe vaše konferencije
 • Uobičajne teme konferencija na kojima sudjelujemo: poduzetništvo, digitalizacija, budućnost poslovanja, nekretnine, građevinarstvo, medicina i zdravstvo

Izrada i produkcija edukativnih materijala

Treba vam partner za izradu e-learning i blended learning sadržaja? 

 • Osmišljavanje edukativnih tema i edukativne metodologije
 • Dizajn e-knjiga i e-brošura
 • Pisanje sadržaja
 • Angažman stručnjaka i licenciranog sadržaja
 • Implementacija onboarding, developement i compliance edukacije
 • Snimanje video materijala u svrhu edukacije
 • Implementacija e-learning softwarea

Specijalizirani za marketing edukativnih ustanova

U području marketinga i odnosa s javnošću specijalizirani smo za marketing visokoobrazovnih institucija, učilišta i edukativnih tvrtki.

 • Izrada oglasnih kampanja za privlačenje studenata
 • Izrada strategije za prikupljanje kontakata potencijalnih studenata/kandidata
 • Povećanje broja upisanih kandidata prilagodbom procesa informiranja, privlačenja, prijava i upisa
 • Izrada sadržaja prilagođenog ciljanoj skupini upisnika

Implementacija e-learning sustava

Treba vam pomoć u odbiru e-learning sustava ili pomoć u implementaciji e-learning materijala?

Surađujemo i radimo s vodećim pružateljima usluga u e-learningu.