—————–

 I. O pravilima privatnosti

Politika privatnosti objašnjava koje osobne podatke prikupljamo o ispitanicima, u koju svrhu, kako ćemo ih upotrijebiti, kako ih upotrebljavamo, pod kojim ih uvjetima planiramo dostaviti drugim stranama, na koliko dugo ćemo ih način pohraniti, koje mjere zaštite koristimo pri navedenim postupcima s osobnim podacima te koja su prava ispitanika.

Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi Bijela rukavica, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati naše posjetitelje, partnere i korisnike naših usluga (u daljnjem tekstu: „ispitanici“) s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima.

Svi procesi, smjernice, radnje i aktivnosti povezane s obradom osobnih podataka temelje se na sljedećim načelima: zakonitosti, poštenja, transparentnosti, ograničavanjem svrhe, smanjenjem količine podataka, točnosti, ograničenja pohrane, cjelovitosti, povjerljivosti i pouzdanosti.

Voditelj obrade i pružatelj usluga, web stranice www.wgd.agency je Bijela rukavica društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Prilaz Vladislava Brajkovića 147, OIB: 8470964453 (u daljnjem tekstu: „Bijela rukavica“ ili „agencija“), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti („pravila“) objašnjavaju kako Bijela rukavica d.o.o. prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su agenciji dostupni korištenjem web stranice: https://wgd.agency.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Bijela rukavica d.o.o.

Prilaz Vladislava Brajkovića 14 10 000 Zagreb, Hrvatska
Broj telefona: +385 98 9979 223 Email: data@wgd.agency

II. Koje osobne podatke prikupljamo i kada ih prikupljamo?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potrošačkih potreba ili za potrebe našeg poslovanja:

– u trenutku kada pristupite stranici https://wgd.agency prikupit ćemo vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom, korisnik naše stranice;
unosom svojih osobnih podataka nakon slanja upita o našim uslugama i/ili video lekcija i edukacija, a u slučaju kupnje istih sklapa ugovorni odnos koji je temelj za –.— kupnju proizvoda i narudžbu usluga po izboru korisnika. Obrada vaših osobnih podataka u potonjem slučaju nužna je za izvršavanje ugovora u kojem ste kao kupac odnosno korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
– prilikom registracije za korisnika odnosno primatelja newslettera ili drugih obavijesti o našim proizvodima, uslugama i akcijama. Kao voditelj obrade od vas ćemo zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) kao što je vaša e-mail adresa. Pravna osnova za obradu vaših podataka je privola. Dakle, korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na stranici https://wgd.agency daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu korisnik može povući u svakom trenutku;
– situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici https://wgd.agency koje su vam prikazane;
– kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike ili naše zaposlenike u svrhu informiranja, pomoći ili pitanja kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima;
– javljanjem na oglas za posao, upitom za usluge ili edukacije;
– kada nam dostavite informacije u vidu objave sadržaja na našoj stranici ili platformama ili tijekom Vaše izravne komunikacije zaposlenicima agencije, uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem stranice ili emaila;
– kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtijeva;
– kada nam pošaljete upit o našim uslugama ili nas zatražiti ponudu vezano uz iste također prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima (primjerice kontakt mail, ime i prezime, OIB, poziciju rada, područje vaših interesa vezano uz naše online edu programe);
– ako nam pošaljete ili želite poslati otvorenu zamolbu za poslao i sl.;
– kada temelju dosadašnje suradnje, interakcije s Bijelom rukavicom, šaljemo informativne i edukativne materijale u obliku newslettera i e-publikacija sve na temelju interesa s obzirom da se radi o javnim odnosno otvorenim bazama podataka, B2B i B2C odnosu;
– prilikom kupnje prijavnice Bijela rukavica će ishoditi ustupak određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa, država, grad, OIB, poštanski broj, e-mail adresa, telefonski broj. U slučaju kupnje prijavnice dolazi do sklapanja ugovornog odnosa koji je temelj za obradu vaših osobnih podataka s obzirom na nužnost izvršavanja ugovora u kojem ste kao kupac, naš posjetitelj stranka. Vaše podatke obrađujemo i kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev, a prije sklapanja ugovora;
– prilikom registracije osobe za korisnika odnosno primatelja newslettera ili drugih obavijesti o našim proizvodima, uslugama i akcijama. Kao voditelj obrade od vas ćemo zatražiti unos informacija (osobnih podataka) kao što je e-mail adresa, ime, prezime i broj telefona. Pravna osnova za obradu vaših podataka je privola. Dakle, korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o našim proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na stranici https://wgd.agency daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu data@wgd.agency;
– kada želite jednostrani raskid sklopljenog ugovora prikupiti ćemo vaše ime, prezime, OIB, adresu, podatke o računu i iznosu kupnje, a ovisno o odabranom načinu plaćanja;
– kada nam postavite upite vezane uz našu ponudu obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita;
prilikom fotografiranja i video snimanja predavanja pohraniti ćemo i moguće obradit ćemo vašu fotografiju ili drugi oblik multimedijalnog sadržaja a sve na temelju legitimnog interesa;
– kada ste kupili kotizaciju, prijavnicu ili se nalazite na listi naših posjetitelja ili ste predavač na seminarima u organizaciji Bijele rukavice obavještavat ćemo vas o programu, novostima, izlagačima i drugim važnim pitanjima, a za koja držimo da su bitna i dio su organizacijskog procesa. Prilikom navedenih aktivnosti obrađivat ćemo vaš e mail ili drugi kontakt i to na temelju legitimnog interesa ili kako bismo izvršili ugovorne obveze koje imamo prema vama sukladno sklopljenom ugovoru;
– prilikom praćenja pojedinačnog i skupnog pohađanja, napredovanja i kompletiranja;
on-line, off-line ili kombiniranih seminara i edukacijskih programa te analiziranje napredovanja polaznika i njihovog načina učenja;
zbog poboljšanja i pojednostavljivanja korištenja sadržaja i usluga.

Kao osnove za obradu osobnih podataka koristimo sljedeće osnove:

Privola. Na temelju privole, koja vam je prikazana prilikom dolaska na htps://wgd.agency putem skočnog prozora, obrađujemo osobne podatke točno u opsegu i u svrsi za koje ste dali privolu. Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Privola putem skočnog prozora obnavlja se protekom 12 mjeseci od vašeg zadnjeg prihvaćanja odnosno odbijanja pojedinih kolačića.

Legitimni interes. Neke od navedenih kategorije vaših osobnih podataka, ranije navedenih, prikupljamo na temelju legitimnog interesa. U slučaju legitimnog interesa, kada je moguće, prethodno smo procijenili vaše interese.

Pravna osnova. Obrađujemo osobne podatke u svrhu ispunjavanja zakonske obveze, u skladu sa zakonom i u opsegu koji je predviđen zakonom. Napominjemo kako svjesno ne prikupljamo podatke o djeci.

Molimo vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji vas tražimo jer u slučaju da kupac odnosno korisnik ne pruži tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu. Određeni slučajevi pretpostavljaju da bez traženih podataka, aktivnost neće biti tehnički provediva.

Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti Bijelu rukavicu kao voditelja obrade na e-mail: data@wgd.agency ili na adresu Prilaz Vladislava Brajkovića 14, 10 000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

III. U koje svrhe prikupljamo podatke?

Obrade osobnih podataka koje provodimo vezane su uz pružanje usluga i informacija o našim uslugama.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

– usklađivanja sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske;
– izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge;
– korištenja svih usluga na web stranici htpps://wgd.agency;
– statističke obrade podataka;
– slanja materijala, ponuda i kontaktiranja;
– marketinških aktivnosti i provođenja anketa;
– poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga;
– ispunjenja svojih obveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda;
– ponuda usluga i proizvoda na tržištu;
– analiza i administriranje stranice i nadzora upotrebe stranice;
– unaprjeđenja usluga i proizvoda, mjerenja Vašeg zadovoljstva uslugama;
– upravljanja odnosima s ispitanicima (korisnicima stranice i/ili usluga) i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja;
– mrežne, informacijske i kibernetičke sigurnosti;
odabira kandidata za zapošljavanje, akademiju ili druge edukacije;
u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje htpps://wgd.agency;
podnošenja, vršenja i obrane pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za u svrhu koja je različita od one za koju su prikupljeni ili se ne temelje na privoli ispitanika, pažljivo ćemo procijeniti dopuštenost takve nove obrade. Kako bi utvrdili da li je obrada za novu svrhu kompatibilna sa svrhom za koju se osobni podaci inicijalno prikupljaju, uzet ćemo u obzir, između ostalog:

svaku vezu između svrhe za koju se osobni podaci prikupljaju i svrhe namjeravane daljnje obrade;
kontekst u kojem se osobni podaci prikupljaju, posebno u vezi s odnosom između ispitanika i Bijele rukavice;
prirodu osobnih podataka, posebice obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka ili se obrađuju osobni podaci koji se odnose na kaznene presude i kaznena djela;
moguće posljedice namjeravane daljnje obrade za ispitanike;
postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera, koje mogu uključivati enkripciju ili pseudonimizaciju.

IV. Podaci prikupljeni iz drugih izvora

Radi statističkih podataka, mjerenja i oglašavanja stranica https://wgd.agency koristi se Google alatima.

Više o pravilima privatnosti Googlea možete pronaći na linku:
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Ova se pravila ne primjenjuju na usluge i treće strane koje imaju zasebna pravila o privatnosti, međutim sukladno propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka Bijela rukavica kao voditelj obrade dužna je obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.

Na obradu podataka od strane Google-a i Mete, u sklopu vašeg korištenja navedenih društvenih mreža i alata Bijela rukavica kao voditelj obrade ne može utjecati u potpunosti. Pročitajte dijelove ovih pravila kako biste znali na koji način Google obrađuje vaše osobne podatke.

Podaci koje Google prikuplja uključuju jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije.

Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev ispitanika.

Google prikuplja podatke kada neka Google-ova usluga na vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje- primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaj s Google-ovim aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira Google-ove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke

Vaše podatke Google upotrebljava u različite svrhe, kako bi osigurao ispravan rad usluga, a i u Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe.

Primjerice, Google prikuplja i obrađuje podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.

Bijela rukavica d.o.o. koristi ili će koristiti usluge Facebook-a, YouTube-a i Instagram-a te LinkedIn-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE: https://www.facebook.com/policy.php
YOUTUBE ONLINE: https://policies.google.com/privacy?hl=hr
INSTAGRAM ONLINE: https://help.instagram.com/519522125107875
LINKEDIN ONLINE: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTube-a, Instagram-a i/ili LinkedIn-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

Facebook:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Youtube:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Instagram:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Linkedin:

LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY

Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za LinkedIn Ireland, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

——————————————————————————

S obzirom na navedeno, a da voditelj obrade koristi alate i usluge društvenih mreža koje ne posluju na području Europske unije dužni smo vas obavijestiti kako te treće strane koje upravljaju društvenim mrežama mogu prenijeti vaše podatke u SAD gdje se isti dijele s obavještajnim službama sukladno propisima koji su na snazi u SAD-u.

V. Dijeljenje osobnih podataka s trećim stranama

Bijela rukavica surađuje s osobama kojima može prenijeti podatke, uključujući osobne podatke, koji se odnose na ispitanike u kontekstu i u svrhu suradnje. Prilikom prijenosa osobnih podataka trećim stranama, Bijela rukavica se pridržava primjenjivih zahtjeva za zaštitu podataka.

Svrhe u koje dijelimo podatke s našim pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, održavanja web mjesta htpss://wgd.agency, oglašavanje, obrada plaćanja, isporuka (dostave) i druge usluge u i izvan Bijele rukavice. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili.

Prijenos osobnih podataka trećim stranama obavlja se pod uvjetom pristanka ispitanika, u slučaju zakonske obveze ili kada postoji iznimka u slučaju da je prijenos nužan za zaštitu interesa ispitanika. Podaci se ne prenose izvan Europskog gospodarskog prostora. Međutim, u slučaju da se dogodi prijenos izvan Europskog gospodarskog prostora, to se čini u skladu sa zahtjevima propisa o zaštiti podataka.

Takve treće strane mogu uključivati, između ostalog, zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske; financijske institucije s kojima Bijela rukavica surađuje; revizore i ostalim tijelima koji su ovlašteni za reviziju; dobavljače koje Bijela rukavica angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun agencija, za izvršenje obveza iz ugovora s ispitanicima; ostale agencije, institucije, udruge, osiguravajuće kuće i društva partneri s kojima Bijela rukavica ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji odnosno drugi ugovor temeljem kojeg poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje Bijela rukavica pruža, pod uvjetom da:
– odgovarajuća svrha i obrada su zakoniti;
– osobni podaci se obrađuju prema uputama voditelja obrade i na temelju valjanog ugovora.

VI. Koliko dugo zadržavamo vaše osobne podatke?

Pohranjujemo osobne podatke isključivo u razdoblju potrebnom u svrhu obrade, a najduže 3 godine, osim u iznimnim slučajevima kada je zakonom propisan duži rok čuvanja podataka. Osobni podaci čiji je rok pohrane istekao se uništavaju ili postaju anonimni. Prilikom pohrane osobnih podataka pridržavamo se svrhe obrade, rokova zastare za potencijalna potraživanja u slučaju podnošenja zahtjeva i rokova pohrane predviđenih zakonom.

Po isteku rokova pohrane, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati. Ukoliko vas zanimaju detalji i rokovi čuvanja možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka na data@wgd.agency.

Kako bi osigurali sigurnost i povjerljivost, Bijela rukavica svojim zaposlenicima omogućuje pristup osobnim podacima samo ako je to potrebno za obavljanje njihovih radnih dužnosti i kada je zatraženo odgovarajuće dopuštenje, dok izvršitelj obrade može obraditi osobne podatke koji su mu preneseni samo u svrhu i u mjeri koja je potrebna. U slučaju bilo kakvog incidenta koji uključuje osobne podatke, Bijela rukavica poduzima mjere kako bi ublažila posljedice i relevantne rizike u budućnosti.

VII. Prava ispitanika

Prava vezana uz pristanak:

U bilo kojem trenutku možete nas obavijestiti o svojoj namjeri da povučete privolu za obradu svojih osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost prethodne obrade. Svoja prava vezana uz privolu može ostvariti upućivanjem e-maila na adresu data@wgd.agency, odnosno osobno ili pisanim putem na adresu: Bijela rukavica d.o.o., Prilaz V. Brajkovića 14. Više informacija o tome kako postaviti zahtjev za ispunjenje prava ispitanika moguće je dobiti e-mailom na data@wgd.agency.

U slučaju obrade osobnih podataka, imate sljedeća prava, pod uvjetom da su ispunjeni preduvjeti navedeni u Općoj uredbi o zaštiti podataka:

 1. Pravo na primanje informacija, odnosno imate pravo dobiti informacije o osobnim podacima prikupljenim o sebi;
 2. Pravo na pristup podacima, što uključuje, između ostalog, Vaše pravo na potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima;
 3. Pravo na ispravak. Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose;
 4. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“), pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose, na primjer kada povučete privolu. Vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka;
 5. Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka. Ovo pravo nastaje, između ostalog, kada obrada osobnih podataka nije dopuštena zakonom ili privremeno kada osporavate točnost osobnih podataka;
 6. Pravo na prenosivost podataka, odnosno u određenim okolnostima, stječete pravo primanja svojih podataka u strojno čitljivom formatu ili zahtijevati prijenos podataka drugom voditelju obrade u strojno čitljivom formatu;
 7. Prava povezana s automatiziranim donošenjem odluka uključujući profiliranje znače da, na temelju svoje posebne situacije, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na vas odnose na temelju automatiziranih odluka/profiliranja i zahtijevati ljudsku intervenciju voditelja obrade kao
 8. pravo izraziti vlastito stajalište te pravo osporiti odluku. Bijela rukavica ne koristi automatiziranu obradu ili profiliranje koje ima značajan učinak na ispitanika ili njegova prava.
 9. Pravo na ocjenu nadzornog tijela o tome je li obrada osobnih podataka ispitanika zakonita.
 10. Pravo na naknadu štete ako vam je obrada osobnih podataka prouzročila štetu.

U slučaju pitanja, zahtjeva ili prigovora u vezi s obradom osobnih podataka, imate pravo kontaktirati Bijelu rukavicu na naprijed navedenu adresu. Pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita vas kao vlasnika osobnih podataka.

Imate pravo podnijeti pritužbu Bijeloj rukavici ili ako smatrate da je obrada vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu (za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000, e-mail: azop@azop.hr).

VIII. Kolačići

Što su kolačići?

Kolačić je datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu web-stranicama. Pomoću kolačića web-stranice na primjer pamte vaše radnje i željene postavke poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz pa ih stoga nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-stranice, odnosno, pri pregledavanju različitih stranica određenog web-mjesta.

Kako koristimo kolačiće?

Kolačići koje koristimo ne prikupljaju osobne podatke poput imena, prezimena, e-mail adrese i slično.

Koristimo funkcionalne kolačiće u svrhu prepoznavanja dolaska korisnika na web-stranice, kako bi zapamtili vaše preferencije s ciljem poboljšanja i pružanja personaliziranog korisničkog iskustva.

Koristimo Google, Meta i Linkedin analitičke kolačiće kako bismo pratili s kojih nam stranica korisnici dolaze i kretanje korisnika po stranicama, plasirali personalizirani sadržaj i poboljšali kvalitetu web-stranica i usluga te kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika i sukladno tome unaprijedili usluge i funkcionalnosti naših web-stranica. Analitički kolačići omogućuju nam da vidimo agregirane demografske podatke posjetitelja – njihove dobne skupine i gradove iz kojih dolaze. Koristimo ih i kako bismo, na primjer, utvrdili broj korisnika koji su pregledali uslugu nakon klika na oglas, kako bismo objavili oglase temeljene na vašim interesima, izbjegli ponovno prikazivanje oglasa koji ste već vidjeli te pratili konverziju oglašivačkih kampanja.

Kako ukloniti ili zabraniti postavljanje kolačića?

Kolačiće možete ukloniti brisanjem, a upute kako zabraniti postavljanje kolačića za najčešće preglednike možete naći na sljedećim poveznicama:

Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox Safari (Desktop) Safari (Mobile) Android Browser
Opera
Opera Mobile Dodatne informacije

Dodatne informacije o web kolačićima dostupne su na vezi http://www.aboutcookies.org.uk/ ili sličnim stranicama.

Koristimo i sljedeće kolačiće:

 • privremene korisničke kolačiće unosa (session-id) ili trajne kolačiće ograničene na nekoliko sati u nekim slučajevima,
 • kolačiće za provjeru autentičnosti, koji se koriste za autentifikacijske usluge, tijekom trajanja pregleda ,
 • korisničke sigurnosne kolačiće koji se koriste za otkrivanje zloupotreba autentičnosti, ograničenog trajanja,
 • kolačiće multimedijskih sadržaja, kao što su kolačići za flash player, za trajanja pregleda,
 • kolačiće omogućavanja učitavanja, tijekom trajanja pregleda,
 • trajne kolačiće za prilagodbu korisničkog sučelja za vrijeme trajanja pregleda (ili malo duže),
 • kolačiće trećih strana za dijeljenje dodataka društvenih mreža za prijavljene članove društvene mreže, te
 • analitičke kolačiće.

Kolačićima pohranjenima na računalu možete pristupiti kada posjetite našu web stranicu. Ako želite izbrisati kolačiće koji su već na vašem računalu, molimo pogledajte vaš preglednik pod upute te kliknite na izborniku “Pomoć”.

Obrađujemo kolačiće samo uz vaš pristanak. Možete prihvatiti, prihvatiti djelomično ili odbiti korištenje kolačića, samo provjerite postavke u vašem pregledniku. Međutim, napominjemo kako neke od značajki naše web stranice možda neće funkcionirati bez kolačića. Tražeći suglasnost predstavit ćemo svrhu u koju ćemo obrađivati ovu vrstu informacija te ćemo vas obavijestiti o vašim pravima.

Možete pronaći više informacija o kolačićima u Pravilima o korištenju kolačića (cookies). Također, možete putem skočnog prozora u bilo kojem trenutku regulirati vaš odabir kolačića.

Bijela rukavica nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu zbog napada virusa ili bilo kojeg drugog malignog softvera koji mogu utjecati na informatičku opremu, podatke ili materijale ispi, a posljedica su korištenja web stranice Bijele rukavice.

IX. Stupanja na snagu i promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

Bijela rukavica zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na naprijed navedenu adresu Bijela rukavica d.o.o. ili putem email adrese: data@wgd.agency

Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14.