Poslovni blog BizIT

Klijent: Hrvatski Telekom

Projekt koji je započeo 2014. godine Hrvatski Telekom koristi za plasman sadržaja o modernom poslovanju usmjeren na pomoć i edukaciju malih i srednjih poduzetnika. Producirano je 400 članaka, serijal e-brošura, infografika i video uradaka.

Godina: 2015. – 2018.

Produkacija sadržaja: Bijela rukavica I WGD

Usluge: Dizajn bloga, izrada bloga, izrada cijelokupnog sadržaja

Pogledajte druge projekte